17 Haziran 2019 Pazartesi

Mesnevi Okumaları – 51 – Müzik Aşıkların Gıdasıdır


Mesnevi Okumaları – 51 – Müzik Aşıkların Gıdasıdır  


Merhaba sevgili gönül dostlarımız,

Yüce Allah’tan hayırlarla dolu güzel bir HAFTA geçirmenizi niyaz ederiz.


Allah'ın, Resulünün SAV ve de sevdiklerinin selam ve bereketi üzerinize olsun.


Babacım akciğerindeki kitlenin küçültülmesi için kemoterapi görüyor. Canım kardeşim Faik hastaneye götürüp getiriyor. Faik herhafta babamı ve beni banyo yaptırıyor. Allah razı olsun. Banyo öncesi ve sonrası 14 Haz 2019Efendim bu hafta yine Hz Mevlana’nın asırlardır Hak aşıklarının gönlüne ılık meltemler estiren Hikmet pınarı bir Kuran tefsiri olan eşsiz eseri Mesnevi’den alıntılara devam ediyoruz.


Şimdi yine sözü çok uzatmadan 51. Mesnevi yazısına başlamak istiyoruz:ADALETLİ OLANI ALLAH KORUR


İbrahim Edhem hazretlerinin : tacını,.tahtını terk edip gitmesi.


® Şen de çabuk İbrahim Edhem hazretleri gibi padişahlıktan vazgeç de, onun gibi sonsuz, ölümsüz bir padişahlık bul.


® O pâdişâh gece vakti sedirine yatmış uyuyordu. Bekçiler de dam üstünde bekliyorlardı.


® Ama padişah bekçilerin hırsızları, kötü kişileri uzaklaştırmaya çalışmalarını istemiyordu.


® Çünkü o kendisinin adalet sahibi bir hükümdar olduğunu biliyordu. O yüzden gönlü rahattı. Bir şey olmayacağından, kendisine bir kötülük gelmeyeceğinden emindi.


® Muratların bekçisi; istekleri, dilekleri koruyan adalettir. Geceleri damlarda sopalarını vurarak dolaşan bekçiler değildir.  


® İbrahim Edhem hazretlerinin dam üstünde dolaşan bekçilerin seslerinden, yahut güzel calınan bir rebâbın nağmelerinden maksadı, iştiyak çekenler gibi "Ben sizin Râbbiniz değil miyim?" hitâbinıri hatırlanması, hayâl edilmesi idi.580


Mesnevi’nin Farsçadan dilimize çevrilmiş en güzel tercümesi olan bu kitapta Sertarik Mesnevihan Hz. Şefik Can (1909-2005) dedemiz bu beyitle ilgili sayfanın altına şu dipnotu yazmış:


(Evliyaların kapısına varanların hepsi oraya çağrılmışlardır, davetlidirler. Oraya gidemeyenlerin kendi arzulan ile oraya gitmediklerini sanırsan aldanırsın. Velîlerin gönülleri onları istemedikleri için oradan hoşlanmıyorlar.)


Velîlerin bir çekme, cezbetme hassası, bir de defetme, kovma hassası olduğundan bahsederler. Sûfî büyükleri derler ki: "Ezelde Cenâb-ı Hakk ruhlara; 'Ben sizin Râbbiniz değil miyim?' diye hitap etti. Onlar da; 'Belâ' yâni evet diye cevap verdiler.


Fakat o hitabın manevî zevki ve lezzeti ruhlarda sabit kaldı. Dünyaya geldiklerinde ne vakit güzel bir ses işitseler, o ezeldeki hitabın lezzetini hatırlarlar. Mûsikîden zevk alınmasının sebebi budur.

DAMDA DEVE ARANIR MI?


® Zurnanın ağlayışı, davulun inleyişi, birazcık kıyamet gününde çalınacak olan Sûr sesine benzer. İnsanın gönlünde uyuyan hâtıraları uyandırır.


® O adı, sanı iyi pâdişâh geceleyin tahtı üzerinde iken, damda bir takırtı, bir hay-huy işitti.


© Sarayın damında sert sert adımlar atıldığını duydu. Kendi kendine "Buna kim cesaret edebilir?" dedi.


® Sarayın penceresinden; "Kim O? Bu insan olamaz, bu saatte peri olmalı." diye bağırdı.


® Hiç bir yerde görülmemiş bir sürü insan damdan başlarını eğdiler de; "Geceleyin kaybettiğimiz şeyi arıyoruz." dediler.


® İbrahim; "Ne arıyorsunuz?" diye sordu. "Develerimizi arıyoruz." dediler. İbrahim; "Kendinize geliri;" dedi, "Dam üstünde deve aranır mı?"


® "Sen de.." dediler. "Saltanat tahtı üzerinde oturup, Allah'ı bulmayı nasıl arıyor ve umuyorsun?"


® İşte bu hâdiseden sonra olan oldu. Hiç kimse İbrahim Edhem hazretlerini görmedi,! o peri gibi, insanlara görünmez oldu.


® Onun mânâ yönü gizli idi. Ama gölge varlığı halkın önünde idi. Zâten halk sakaldan, hırkadan başka ne görebilir ki?


® O kendi yakınlarının ve halkının gözünden kayboldu. Anka kuşu gibi dünyaca meşhur oldu.


® Bütün âlem, canı Kaf dağına varan kuştan, yâni velîlik mertebesine eren kâmil insandan bahseder durur.MÜZİK AŞIKLARIN GIDASIDIR


Unutulmayan mûsikî nağmeleri.


® Hikmet sahibi kişiler; "Biz" derler, "Hoşa giden bu mûsikî nağmelerini gökyüzünün ve gökyüzünde bulunan yıldızların dönüşünden aldık.


® Halkın tanburla çaldığı, ağızla söylediği sesler, gökyüzünün dönüşünden çıkan seslerdir."


® Müminler derler ki: "Cennetin rûhânî tesiri ile bütün çirkin sesler güzelleşir.


® Biz hepimiz, bütün insanlar, Âdem'in cüz'leriyiz. Biz cennette iken o nağmeleri dinlemişiz. Ruhumuza sindirmişiz.


© Balçıktan yaratılmamız bizi bir şüpheye düşürdü. Ama yine de hatırımızda o nağmelerden, o güzelliklerden bir şeyeikler var."


® "Fakat" derler, "Mihnetler toprağı ile yoğrulduktan sonra, bu yüksek, bu güzel, bu hafif nağmeler, nereden, nasıl o manevî zevki ve neşeyi verecek?"


® Demek ki, güzel ses dinlemek, âşıkların gıdasıdır. Bu güzel, bu hoş sesleri dinleyişte buluşma, kavuşma hayâli vardır. Yâni ezeldeki ilâhî huzuru ve o tatlı hitabı hatırlama zevki mevcuttur.581


581 Yâni güzel ses duyulunca, onun aslı bulunan cennet sesleri, ilâhî hitap hatırlanır.


® Gönüldeki hayâller, güzel sesle gelişir, hattâ o hayâller, güzel ses yüzünden şekillere bürünür.DÜŞÜNCELER


Mesnevi’nin 4. Cildindeki bu bölümde Hz Mevlanamız, once İbrahiim Ethem hzlerinin nasıl hidayete erdiğini anlattı, sonra musikinin hakikatini  açıkladı. Allah ondan razı olsun.


Evet Hz Mevlanımızın dediği gibi müzik aşıkların gıdasıdır. Sabah radyoyu açarım, namaz saatleri hariç akşama kadar müzik dinlerim.Hz. Şefik Can dedemizin tercümesinden alıntılar yapmama izin veren, Rahmetli Şefik Can Hocamızın talebesi, yaşayan son Mesnevihan muhterem Hayat Nur Artıran Hanımefendiye çok teşekkür ederiz.

 
Babacığımın akciğerindeki kitlenin küçültülmesi için 6 hafta sürecek kemoterapiye başlandı. - 11 Haz 2019

Bu yazıdan tek gayemiz Allah rızası için faydalı olmak inşallah.


Cenabı Allah Mesnevi’yi okuyup anlamayı ve uygulamayı cümlemize nasip etsin.Celalin Penceresinden


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder