28 Eylül 2014 Pazar

Siz cenneti nasıl hayal ediyorsunuz?


Siz cenneti nasıl hayal ediyorsunuz?


 

Bu yazı cennet tasavvurunuzu değiştirmek ve cenneti kazanmaya teşvik içindir.

 

Çevremizdeki bazı yaşlılardan duyduğum cennet tasviri şudur: Deniz kenarında Palmiye ve Hurma ağaçlarının gölgesine oturup sohbet edeceğiz, bol bol hurma, üzüm, incir, muz... yiyeceğiz. 

 Ah be hacı amca, senin bu cennet tasvirini duyanlar, ibadetten soğurlar; cennete gidipte napalım, dünya cennetten daha güzel, derler.

 

Oysa ne diyor Efendimiz SAV:

“Dünya müminin zindanı, kâfirin cennetidir.” (Müslim, Tirmizî)

 

Evet inanan ve Allah’a ibadet edenler cennette öyle nimetlere kavuşacaklar ki, ona nispetle bu dünya zindan gibidir. İnanmayan kafirler içinse, ahirette öyle azaplar hazırlanmış ki, ona nispetle bu dünya onlara cennet gibidir. 

 

Bunu teyid eden bir hadis’te, Katâde bin Nu'man (R.A.)’dan rivayete göre  Efendimiz SAV:

 

“Allah Cebrail'i, bana gönderdiği suretlerin en güzelinde indirdi. Cebrail a.s. şöyle dedi: "Ey Muhammed, yüce Allah sana selâm söylüyor ve şöyle buyuruyor:

 

“Ben dünyaya dostlarım için acı, bulanık, dar ve sıkıntılı olmasını vahyettim. Tâ ki, Bana kavuşmayı özlesinler. Ben dünyayı dostlarım için bir zindan, düşmanlarım için de bir Cennet olarak yarattım.” (Suyuti)

 

Rabbimiz C.C. bir Kuran ayetinde iman edip salih amel işleyen samimi müminler için hazırladığı cennet hakkında şöyle diyor:

 

“Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Canlarınız ne isterse, gönlünüz ne dilerse burada sizin için hazırdır. Bütün bunlar, merhamet eden ve bağışlayan Allah’ın bir ikramıdır.” (Fussılet suresi, 30-32. ayetler)

 

Cennet hakkında Efendimiz SAV bir kutsi hadis-i şerifte şöyle buyuruyor:

 

"Ben, sâlih kullarım için, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir beşer zihninin tasavvur edemeyeceği mutluluklar hazırladım." (Buhâri, Tefsir 1; Müslim, Cennet 2-5)

 

Kelam ve Hadis alimlerinin tefsirlerini okumadım fakat bu hadisin düz mealinden acizane şunu anladım:

 

Yani eğer cenneti kazanabilirsek, Allah cennette canımızın istediği herşeyi, hatta hayalimizden bile geçmemiş sürpriz nimetleri verecek inşallah... Mesela, spor arabalar, yatlar, özel uçak...

 

Yani Kas hastası Galatasaraylı dostum İbrahim Oğuz ile birlikte cennette takım çıkartıp stadyumda bir FB-GS maçı oynama hayalimiz var. Ayet ve Hadislere göre bu mümkün...

 Risale-i Nur’da okumuştum. Cennette derecesine göre herkese köşkler verilecek ama cennet hayatı sadece köşklerde geçmeyecek. Herkesin ortak kullanacağı sinema, restoran gibi umumi mekanlarda olacakmış...

 

Bu konuda, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şöyle diyor:


Gördüm ki, âlem-i misal, nihayetsiz fotoğraflar ve herbir fotoğraf, hadsiz hâdisât-ı dünyeviyeyi aynı zamanda hiç karıştırmayarak alıyor.


Binler dünya kadar büyük ve geniş bir sinema-i uhreviye ve fâniyâtın fâni ve zâil hallerini ve vaziyetlerini ve geçici hayatlarının meyvelerini sermedî temâşâgâhlarda ve Cennette saadet-i ebediye ashablarına da dünya maceralarını ve eski hâtıratlarını levhalarıyla gözlerine göstermek için pek büyük bir fotoğraf makinası olarak bildim.


Yine Risale-i Nur’un başka bir bölümünde de şöyle diyor:


BEŞİNCİ İŞARET:   Dünyada "El-hubbu fillah" hükmünce sâlih ahbablara muhabbetin neticesi: Cennet'te karşı karşıya kurulmuş Cennet iskemlelerinde oturup hoş, şirin, güzel, tatlı bir surette, dünya maceralarını ve kadîm olan hatıratlarını birbirine nakledip eğlendirmeleri suretinde; firaksız, safi bir muhabbet ve sohbet suretinde ahbablarıyla görüştüreceği, Kur'anın nassıyla sabittir. (Gençlik rehberi)
 
 
Cennette yaşlılık, ölüm, hastalık, tuvalet, sıkıntı, para olmayacak.

 

“Bir gün yaşlı bir kadın Resulullah’ın SAV yanına geldi ve

“Ya Resulellah! Allah’ın beni cennete koyması için dua buyur!” dedi.

Hz. Peygamber:

”Yâ ümme Fülan (ey falancanın anası)!  Şu bir gerçek ki yaşlılar cennete gitmezler” buyurdu.

 

Bunun üzerine kadın ağlayarak çıkıp gitti. Kadın gidince, Resulullah SAV: 

 

“Gidin ona söyleyin ki, kendisi yaşlı haliyle cennete girmez. Nitekim Allah (mealen) şöyle buyurdu: “Biz o kadınları, yepyeni bir yaratılışla yarattık. Böylece onları bakire kızlar kıldık.” (Vakıa suresi, 35-37. ayetler) ”  (Tirmizi, Şemail, Beyrut, ts., s.144)

 

 

Bin, milyon yıl değil, Sonsuza kadar bir gençlik, zevk ve eğlence diyarı olan cenneti, insan nasıl kaçırır, aklım almıyor. Çağımızın hastalığı iman zayıflığından...

 


Seneye yaz tatili için plan üstüne plan yapan insanlar, ölüm sonrası ebedi hayatlarını düşünmüyorlar. Gerçekten çok hayret ediyorum.

 

Aslında çok kolay; ibadetleri yap, haramları yapma. Hayatını askerlik gibi disiplin altına al. Ölümle terhis olunca Allah’ın lütfuyla cennetine gir inşallah...

  


 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder