13 Ekim 2012 Cumartesi

Twitter ve Hadis-i Şerifler


Twitter ve Hadis-i Şerifler

 


 

 

 

Sanırım evet bu ikisinin ne alakası var, dediniz. Ben Twitter’ı yeni kullanmaya başladım. Twitter’daki olay şudur; siz bir şeyler yazarsınız, sizi takip edenler okurlar. Veya siz takip ettiklerinizin yazdıklarını okursunuz. Ama bir şart var. Yazılar 140 karakteri (harf) geçemiyor.

 

 

Yani siz yada tüm yazanlar en fazla 140 karakter kullanarak duygu ve düşüncenizi karşınızdakine aktaracaksınız. Geçenlerde Twitter’dan takip ettiğim bir sanatçı bir haber yazmış. Ben de o sanatçıya cevaben bir yazı yazdım. Tweet’e tıklayınca (gönder) Twitter ekranının üstünde bir mesaj belirdi:

 

 

Your Tweet was over 140 characters. You'll have to be more clever.”

 

 

Yani türkçesi “ Yazınız 140 karakterden uzundur. Daha zekice yazarak sığdırmanız gerekir.”

 

 

Bu mesaj bana Efendimiz’in SAV Hadis-i Şeriflerini hatırlattı. O kısacık hadis cümleleri ne kadar zekice söylenmiştir. Her kısa hadis, bir kitaplık anlamlar taşır. Peygamber Efendimiz SAV bazen iki üç kelimeyle bile dini anlatmıştır anlayana... 1400 yıl önce böyle zekice sözler O’nun SAV Allah’ın peygamberi oluşunun bir delili değil midir?

 

 

“Kim 40 Hadis ezberlerse ve ezberlediğiyle amel ederse cennete girer” (Buhari)  

BU HADİS-İ ŞERİFE UYUYORUZ VE 40 HADİS PAYLAŞIYORUZ.

 

 

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.

2-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.

3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.

4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.

5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.

6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.

7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.

8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.

9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.

10-Ed-dellü alel hayri kefailihayr: Hayıra vesile olan yapan gibidir.


11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.

12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.

13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.

14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.

16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musibetin ilk anındakidir.

17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.

18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.

19-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.

20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.

21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.

22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.

23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.

24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.

25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.

26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.

27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.

28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.

30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarısıdır.

31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.

32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.

33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.

34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.

36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.

37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.

38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.

39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.

40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.

 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder