4 Ocak 2015 Pazar

Efendimiz’le SAV olamadık ama Hz Mehdi AS ile aynı çağdayız

Efendimiz’le SAV olamadık ama Hz Mehdi AS ile aynı çağdayız

 

Yıllardır duyuyoruz, Kıyamet öncesi Ahir-Zaman’dayız. Peygamber Efendimizin SAV haberlerini verdiği Kıyamet Alametlerinin pek çoğu günümüzde gerçekleşmiş ve hâlâ olmaktadır.

 

Mesela, zina ve cinayetlerin artması, deve çobanlarının yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarışmaları...  , vs... 

 


Yani Ahir-Zaman’ın tam içindeyiz, dolayısıyla Kıyamet çok yakın... Acizane yıllarca bu konuda çok şey okudum, dinledim...  

 

Ve gerçekten Kıyamet yakın mı? , diye internetten araştırırken bir kitap buldum, okudum ve üzerinde tefekkür ettim...

 

Kitapta, kaynakları belirtilerek çok çarpıcı bilgiler veriliyor. Bu yazıda inşallah, yazı uzun olmasın diye, özetin özetini yaparak, bence çok önemli bu bilgileri sizlerle paylaşacağım.

 

Kitapta, insanlık ömrünün 7000 yıl olduğu belirtiliyor.

 

İbni Asakir diyor ki: Ebu Said Ahmed b. Muhammed Bağdadi aradaki ravi silsilesi ile rivayet etti. Enes b. Malik (ra)'dan O dedi ki, Resulullah (sav) buyurdu:

Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse, Allah Teala onun için, gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirmişçesine şu Dünya'nın yedi bin yıllık ömrü müddetince sevap yazar.

Bazı Hadis-i Şeriflerden yola çıkılarak yapılan hesaba göre, Hz Adem AS'dan Efendimiz SAV'e kadar 5600 yıl geçmiştir. Mesela, Ben ikindi vakti geldim, demiştir.

 

BEN İNSANLIĞIN İKİNDİ VAKTİNDE GELDİM. (Ahmed bin Hanbel. İlel.sh. 89.)

Bu hadis, "Benim ümmetimin ömrü 1500 SENEYİ pek geçmeyecek." hadisi ile birlikte düşünüldüğünde;

GÜNÜN DÖRTTE YA DA BEŞTE BİRİ OLAN İKİNDİDEN AKŞAMA KADARKİ VAKTİ 1500 YIL KABUL ETTİĞİMİZDE, İNSANLIĞIN ÖMRÜNÜN 6000 - 7500 YIL ARASINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKAR. (Doğrusunu Allah bilir.)

 

Yine Hadis-i Şeriflere göre Efendimiz SAV, ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecektir, buyurmuştur.

 

BU ÜMMETİN ÖMRÜ BİN SENEYİ GEÇECEK, FAKAT BİN BEŞ YÜZ SENEYİ AŞMAYACAKTIR... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 299

 

Şu an hicri 1436 yılında olduğumuza göre Kıyamete çok yaklaşmışız demekki... 

 

Tabii bu 1500 yıl, neye göre hesaplanacak? Efendimizin SAV doğumuna göre mi? , Peygamberlikle görevlendirildiği  âna göre mi? Yoksa Hicri takvimin başlangıcı olan hicrete göre mi?

 

Bu zamanı bilemiyoruz, Kıyametin zamanını sadece Allah bilir. Eğer Efendimizin SAV doğumu başlangıç sayılırsa, şu an 1488 yılında oluruz.  Ve her an kıyamet kopabilir.

 


Efendimiz SAV, Kıyametten önce olacak hadiseler ile ilgili çok detaylı bilgiler vermiştir. Birisi de, Kıyametten önce üçüncü ve son kez, islamın dünyaya egemen olacak olmasıdır.

 

Birincisi, Efendimiz SAV ve dört halife devrinde, ikincisi Osmanlı Devletiyle olmuştu. Ve üçüncüsünü yine Allahü Teala, Türk milleti eliyle gerçekleştirecektir.

 

Üçüncü kez islamın dünyaya hükmetmesini, Cenab-ı Hak, Hz Mehdi’nin önderliğinde bir Şahs-ı Manevi cemaat ile gerçekleştirecektir. 

 

İbni Ebi Şeybe ve Nuaym b. Hammad Fiten isimli eserde, İbni Mace ve Ebu Naim ise İbni Mes‘ud‘dan tahric ettiler. O dedi ki:

 “... O (Hz. Mehdi (as)) arza sahib olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. SİZDEN O’NA KİM YETİŞİRSE, KAR ÜZERİNDE SÜRÜNEREK OLASA GELSİN, O’NA KATILSIN. Zira O Hz. Mehdi (as)’dır.“
(Ahir Zaman Mehdisi‘nin Alametleri, Celalettin Suyuti, s. 14)

 


Allahu Teala, Arap halkını içlerinden Habibim diyerek övdüğü Peygamber Efendimizi SAV çıkarmakla şereflendirmişti. Türk milletini ise içimizden Hz Mehdi’yi çıkarmakla onurlandırmıştır.    

 

Efendimiz SAV,  kıyametten önce Hz Mehdi’nin ve Hz İsa'nın zuhur edeceğini ve yeryüzüne adalet ve bolluk getireceğini bildirmiştir. Kitapta Hz Mehdi çağı detaylı anlatılmıştır.  
Kitapta Hz Mehdi’nin çıkış alametleri Hadis-i Şeriflere dayandırılarak detaylı anlatılıyor. İstanbul’da çıkacağı ve 1979 yılı yani Hicri 1400 senesinin, Hz Mehdi’nin çıkış yılı olduğuna işaret ediliyor.  

 

Ve tüm alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından (1979-1980) itibaren sırayla ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hz. Mehdi (as)'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.

(Sadece yüzlerce alametten birkaçı bu sayfada:
http://www.frmtr.com/dini-sohbetler/6574684-peygamberimiz-sav-bildirdigi-mehdi-alametleri.html )


 

 

Resullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Ehli Beytimden bir zat (Hz. Mehdi (as)), (dünyaya) sahip oluncaya kadar kıyamet kopmaz. O (HZ. MEHDİ (AS)), İSTANBUL'U VE CEBEL'İ (dağı- İstanbul'un 7 Tepesini) (MANEN) FETHEDECEKTİR" (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)


 

Kitapta Hz Mehdi’nin ve talebelerinin bilinemeyeceği anlatılıyor. Yani herkes anlayamayacak fakat Allah'ın lütfettiği bazı samimi imanlı kullar, iman nuruyla anlayabileceklermiş.

 
 

Yazıyı daha fazla uzatmadan burada bitiriyorum. 
 

Bu kitaptaki teferruat bilgilerin çoğuna kalbim tatmin olmadı. Fakirinize Mantıklı gelen bazı kısımları özetle aktardım.

 

Konuyla ilgili, farklı kaynaklardan daha pekçok yazılar ve sohbetler dinledim, üzerinde çok tefekkür ettim. Acizane fakirde iman nuruyla bakınca şöyle bir kanaat oluştu:

 

Mehdiyet ve Mesihiyet farklı makamlar olsa da, bu iki makamın sahibi tek bir şahışta olabilir... 

 

Hz Mehdi ve Cemaati hiçbir zaman -Allah’ın imtihanı gereği- bilinmeyecek ve açıklanmayak ve faaliyetlerinde onlara karşı herzaman şüphe duyulacakmış... 

 

Bu yazı inşallah, kalbinde samimi iman olan mümin kardeşlerimize ışık olsun...   


 

Bizler, Peygamber Efendimizin SAV zamanında yaşayıp onu göremedik. 

Fakat inşallah Hz Mehdi AS ile aynı devirdeyiz...    

 

Bu yazıdakilerin hepsinin kaynakları olsa da, GERÇEĞİ YALNIZ ALLAH BİLİR...

 

 

Celalin Penceresinden

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder