3 Eylül 2018 Pazartesi

Mesnevi Okumaları – 33 – Allah İzin Vermese Dua Edemeyiz


Mesnevi Okumaları – 33 – Allah İzin Vermese Dua Edemeyiz


Merhaba sevgili gönül dostlarımız,

Yüce Allah’tan hayırlarla dolu güzel bir HAFTA geçirmenizi niyaz ederiz.


Allah'ın, Resulünün SAV ve de sevdiklerinin selam ve bereketi üzerinize olsun.


Efendim bu hafta yine Hz Mevlana’nın asırlardır Hak aşıklarının gönlüne ılık meltemler estiren Hikmet pınarı bir Kuran tefsiri olan eşsiz eseri Mesnevi’den alıntılara devam ediyoruz.


Şimdi yine sözü çok uzatmadan 33. Mesnevi yazısına başlamak istiyoruz:ŞEYTANIN İŞİ ALDATMAK


Duâ eden kişinin "Allah" demesinin Hakk'ın "Lebbeyk" demesi ile aynı olduğunun açıklanması.


© Birisi, bir gece Cenâb-ı Hakk'ı zikrederek dilini, dudağını manen tatlılaştırmak için; "Allah, Allah!" diyordu.


© Şeytan ona dedi ki: "Senin 'Allah, Allah!' deyişine karşılık; 'Lebbeyit!' (=Ne istiyorsun kulum?) sesi nerede? Ey bu sözü çok söyleyen kişi! Ne vakte kadar böyle söyleneceksin?


© Cenâb-ı Hakk'tan sana bir cevap gelmiyor, sen bu sıkılmaz, bu utanmaz yüzünle daha ne zamana kadar 'Allah' deyip duracaksın?"


© Adamın neşesi kaçtı, gönlü kırıldı. Zikri bırakıp başını yastığa koydu ve uyudu. Rüyasında yemyeşil, çayırlık çimenlik bir yerde Hz. Hızır'ı gördü. :


© Hızır (a.s.) o şaşkına dedi ki: "Ne diye zikirden geri kaldın? Allah'ın ismini anmaktan ne diye pişman oldun?"


@ Adam; "Ettiğim zikir karşılığında bana bir 'Lebbeyk' (=Buyur kulum!) diye bir cevap gelmiyor." dedi. "Allah'ın kapısından kovulacağım diye korkup durmadayım."HIZIR AS İŞİN HAKİKATINI ANLATTI


© Hızır dedi ki: "Senin 'Allah' deyişin, bizim 'Buyur!' dememizdir. Senin o yalvarışın, yanıp yakılman da, bizim habercimizdir. Çünkü zikretmek arzusunu sana biz verdik.


© Senin; 'İşim çok, zamanım yok, çok da yorgunum!' demen, hilelere başvurman, 'Allah'ı gereği gibi zikredemiyorum.' diye düşünmen, çâreler araman, bizim seni kendimize çekmemizden, ayağındaki dünya sevgisi bağını çözmemizdendir.


® Senin korkun, aşkın, bizim lûtfumuzun kemendidir. Senin her 'Yâ Rabbî!' deyişin altında 'Lebbeyk' (=Buyur) deyişler vardır.


® Hakk bilgisinden haberi olmayan kişinin canı, bu duadan uzaktır. Çünkü onun, 'Ya Rabbî!' demesine izin yoktur; ona zikir zevki.verilmemiştir.


® Bir zarara, bir sıkıntıya uğradığı vakit, inleyip de Allah'a yalvarmaması için, onun ağzına da, gönlüne de manevî kilitler vurulmuştur."


® Cenâb-ı Hakk, Firavun'a yüzlerce mülk, mal verdi de, o ululuk, büyüklük dâvasına kalkıştı ve halka; "Ben sizin rabbinizim!" demeye başladı.


® O kötü yaratılışlı, mayası bozuk Firavun'un, Allah'a yalvarmasın, sızlanmasın diye, bütün ömründe bir defa olsun başı ağrımadı.


© Allah, Firavun'a şu dünyanın bütün mülkünü, saltanatını verdi de, ona dert, ağrı, sızı, gam, keder vermedi.ALLAH’A YALVARTAN DERT DÜNYA SALTANATINDAN İYİDİR


® Şunu iyi bil ki, sana Allah'ı hatırlatan, seni inciten, gizlice Allah'a yalvartan dert; dünya mülkünden, saltanatından daha iyidir.28


© Dertsiz yapılan duâ; soğuktur, bir işe yaramaz. Fakat dertli iken, acı çekerken edilen duâ; gönülden kopar gelir.29


Mesnevi’nin Farsçadan dilimize çevrilmiş en güzel tercümesi olan bu kitapta Sertarik Mesnevihan Hz. Şefik Can (1909-2005) dedemiz bu beyitle ilgili sayfanın altına şu dipnotu yazmış:


28-29 Bir. hadîs-i şerif meali şöyledir: "Allah bir kulunu severse, onu belâya uğratır. O kul, o belâya sabrederse, Cenâb-ı Hakk da onu seçilmiş kullarından eder." Sapasağlam bir adamın duası ile dertli bir kimsenin inleyerek yalvarışı arasında çok fark vardır.


Dertsiz adam usûlüne göre ellerini kaldırır, bir kaç kelime mırıldanır, kalkar gider. Fakat bir hasta; türlü ızdırap içinde kıvranır, aldığı ilaçlar tesir göstermez, doktorların ve ilaçların tedavisinden ümidini keser.


Olanca ümidini Allah'a hasreder. Böylece bütün kalbi ile; "Aman Allahım!" diye canından yalvarır. Elbette bu duâ, başka türlü bir duadır.® O dudak altından sesi çıkarman, o gizli niyazın, o geldiğin ve gideceğin ezel âlemi, rûh âlemini düşünmen yok mu?


© îşte samîmi, saf ve hüzünlü bir sesle; "Ey feryadıma erişen Allahım, ey tek yardımcım olan Allahım!" demen gerçek duadır.KÖPEĞİN GÖREVİ OLMASAYDI ALLAH AŞKINDAN DAĞLARA DÜŞERDİ


® Kainatta her şey O'nun sevgisinin esiri olduğu için köpeğin sızlanması bile Hakk'ın cezbesi, yâni O'nun çekişi iledir. Çünkü herhangi bir şeye rağbet edenin, ona yönelenin karşısında bir yol vurucu, bir engel vardır. Yâni, köpeğin vazifesi evi korumak, sürüyü beklemektir. Köpeğe bu vazifeleri engel olmasaydı, köpekler de Hakk'ın cezbesi ile dağlara düşerler, birer Mecnûn-ı ilahî olurlardı.


© Ashâb-ı Kehfin köpeği gibi ki, o cezbe sayesinde leş yemekten kurtuldu da, pâdişâhlar pâdişâhının sofrası başına oturdu.


© O köpek, Ashâb-ı Kehfin dostluğunu seçtiği, onlarla beraber bulunmanın zevkine vardığı için, mağaranın kapısı önünde kıyamete kadar ça-naksız çömleksiz, rahmet suyunu içip merhamet yemeğini yer durur.


® Köpek postuna bürünmüş, yâni görünüşte hor ve hakir, adı sanı olmayan nice kişiler vardır ki, perde arkasında, Ashâb-ı Kehfin köpeğine verilen sevgi kadehinden içer dururlar.


© Oğlum, o kadehi elde etmek için can ver! Nefisle savaşa girişmeden, başına gelen belâlara sabretmeden hiç üstünlük elde edilebilir mi?


© Bu sevgi kadehinden içmek için sabretmek, sıkıntılar çekmek, pek dayanılmaz bir mihnet ve meşakkat de sayılmaz. Sen de sabret ve sıkıntılara katlan ki, sabır; ferah ve neşenin anahtarıdır.


® Dünya pususundan, yâni bedene ait arzu ve isteklerden sabretmeden, acılara katlanmadan, ihtiyatla hareket etmeden hiç kimse kurtulamadı. Çünkü sabır, ihtiyatın eli ayağı gibidir.


® Sen ihtiyatlı davran da, bu nefsanî istekler otundan yeme! Çünkü bu ot zehirlidir. İhtiyatla hareket etmek, peygamberlerin nuru, peygamberlerin gücü ve kuvvetidir.DÜŞÜNCELER


Hz. Mevlanamız, Mesnevi’nin 3. Cildinin bu bölümünde dua etmenin Allah’ın izniyle olduğunu ve dua etmenin zevkini alıyorsak bu Allah’ın lütfu olduğunu belirtti, Allah ondan razı olsun.


Şefik Can dedemizin tercümesinden alıntılar yapmama izin veren, Rahmetli Şefik Can Hocamızın talebesi, yaşayan son Mesnevihan sevgili Hayat Nur Artıran Hanımefendiye çok teşekkür ederiz.

 
Karşı komşumuz öğretmen Hatice Keleş i ziyaret ettim - 29.8.2018 Ereğli
Bu yazıdan tek gayemiz Allah rızası için faydalı olmak inşallah.

Cenabı Allah Mesnevi’yi okuyup anlamayı ve uygulamayı cümlemize nasip etsin.Celalin Penceresinden


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder