4 Mart 2019 Pazartesi

Mesnevi Okumaları – 46 – Şeytan Neden Vesvese Verir?


Mesnevi Okumaları – 46 – Şeytan Neden Vesvese Verir?

 

Merhaba sevgili gönül dostlarımız,

Yüce Allah’tan hayırlarla dolu güzel bir HAFTA geçirmenizi niyaz ederiz.

 

Allah'ın, Resulünün SAV ve de sevdiklerinin selam ve bereketi üzerinize olsun.

 


Efendim bu hafta yine Hz Mevlana’nın asırlardır Hak aşıklarının gönlüne ılık meltemler estiren Hikmet pınarı bir Kuran tefsiri olan eşsiz eseri Mesnevi’den alıntılara devam ediyoruz.

 

Şimdi yine sözü çok uzatmadan 46. Mesnevi yazısına başlamak istiyoruz:

 

 

İÇİMİZDEN SESLENEN ŞEYTAN

 

Benliğe kapılıp Hz. Âdem'e secde etmediği için şeytan, Allah'ın huzurundan kovuldu. Cenâb-ı Hakk'ın ona; "Defol git, insanlardan sana uyanları haram yollara düşür. Atlı ve yaya yardımcılarınla onları şaşırt, ama benim gerçek kullarımı kandırmaya gücün yetmez."471 diye buyurması.

 

471 Bu başlıkta 17. İsrâ Sûresi'nin 62-66. âyetlerine işaret var.

 

 

® Ey Hakk âşıkı! Sen din yolunda, insanlık yolunda ilerlemek isteyince şeytan içinde seslenir.

 

® Sana; "Ey yolunu şaşırmış kişi!" der. "Düşün, aklını başına al da, dünya nimetlerinden kendini mahrum etme, o çok zahmetli ve sıkıntılı ibâdet yollarına düşme, hayatını kendine zehir etme. Din yolunda ilerlersen hastalıklara, fakirliğe esîr olursun.

 

® Dostlarından ayrı düşer, hor ve hakîr bir hâle gelirsin. Sonunda din yolunda yürüdüğün için pişman olursun."

 

© Ey dervîş! Sen de, o melun şeytânın sesinden korkar, tam inancı, gerçek imânı bırakır, sapıklık yoluna düşersin.

 

® "Daha gencim, yarını var, öbür günü var." diye düşünürsün; "Önümüzde daha zaman var. O zaman içinde elbette din yolunu tutarım."

 

 

ÖLÜM EN İYİ NASİHATTIR

 

® Sağdan, soldan ölümün gelip çattığını görürsün, komşuların ölür, evlerinden feryâdlar yükselir.

 

® Sen bu feryâdları duyunca, can korkusuna kapılır da, tekrar din yoluna düşersin, dine sarılırsın, bir zaman kendini Allah adamı yaparsın.

 

® "Bir daha ayağımı, din yolundan, insanlık yolundan çekmeyeyim" diye velîlerin eserlerinden yararlanırsın, bilgiden hikmetten manevî silahlar kuşanırsın.

 

® Şeytân sana tekrar hîle ile seslenir de der ki: "Yokluk, yoksulluk kılıcından kork, bu yoldan geri dön!"

 

® Yine aydınlık kurtuluş yolundan sapar, kuşanmış olduğun bilgi, irfan ve hikmet silahlarını üstünden çıkarır atar, şeytâna uyarsın.

 

® Yıllarca şeytâna bir ses, bir bağırış yüzünden kul olursun, köle olursun, sapıklık karanlıkları içinde, dervişlik hırkanı sırtından çıkarıp atarsın. 

 

 


ŞEYTANIN SESİ ALLAH’IN HAS KULLARINA TESİR ETMEZ

 

® Şeytânların bağırışlarının heybeti, halkın ayağını bağlamış, boğazını sıkmıştır.

 

® Mezarlarda yatan imansız kişilerin rûhları, nasıl ilâhî nurdan ümidsizliğe düşmüşlerse, halkın canı da, daha hayatta iken, ilâhî nurdan öylece ümitlerini kesmişlerdir.

 

® Melun şeytanın sesinin korkusu, heybeti böyle tesirli olursa, ilâhî sesin heybeti nasıl olur?

 

® Doğan kuşunun sesinden soylu keklik korkar, sineğe, o korkudan pay yoktur.

 

® Çünkü doğan kuşu senin olamaz. Sinekleri ancak örümcekler avlar.

 

® Şeytân örümceği de senin gibi bir sineği avlar; çünkü o, sineğe göre korkunçtur, heybetlidir; kekliğe, kartala karşı değil.

 

® Şeytânların sesleri eşkiyâya, kötü kişilere çobanlık eder. Pâdişâhın sesi ise velîleri korur, onların bekçisidir. 

 

® Böylece birbirine uzak olan .bu iki ses birbirine karışmaz. Tatlı denizden tuzlu, acı denize bir damla bile gitmez, karışmaz.472

 

Mesnevi’nin Farsçadan dilimize çevrilmiş en güzel tercümesi olan bu kitapta Sertarik Mesnevihan Hz. Şefik Can (1909-2005) dedemiz bu beyitle ilgili sayfanın altına şu dipnotu yazmış:

 

472 Tatlı denizden maksat nebiler ve velîlerdir. Acı deniz de, kötü insanlar, şerli varlıklardır.

 

 

DÜŞÜNCELER

 

Mesnevi’nin 3. Cildindeki bu bölümde Hz Mevlanamız, en büyük düşmanımız şeytanın verdiği vesveseleri deşifre etti, ki uyanık olalım; din yolundan ayrılmayalım, Allah ondan razı olsun.

 


Şefik Can dedemizin tercümesinden alıntılar yapmama izin veren, Rahmetli Şefik Can Hocamızın talebesi, yaşayan son Mesnevihan sevgili Hayat Nur Artıran Hanımefendiye çok teşekkür ederiz.

 

Bu yazıdan tek gayemiz Allah rızası için faydalı olmak inşallah.

Cenabı Allah Mesnevi’yi okuyup anlamayı ve uygulamayı cümlemize nasip etsin.

 

 

Celalin Penceresinden

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder