14 Mayıs 2018 Pazartesi

Mesnevi Okumaları – 27 – Bu Dünya Çocukların Oyun Yeri Gibidir


Mesnevi Okumaları – 27 – Bu Dünya Çocukların Oyun Yeri Gibidir

 

Merhaba sevgili gönül dostlarımız,

Yüce Allah’tan hayırlarla dolu güzel bir HAFTA geçirmenizi niyaz ederiz.

 

Allah'ın, Resulünün SAV ve de sevdiklerinin selam ve bereketi üzerinize olsun.

 
Yeğenlerim Azra ve Ceren

Efendim bu hafta yine Hz Mevlana’nın asırlardır Hak aşıklarının gönlüne ılık meltemler estiren Hikmet pınarı bir Kuran tefsiri olan eşsiz eseri Mesnevi’den alıntılara devam ediyoruz.

 

Şimdi yine sözü çok uzatmadan 27. Mesnevi yazısına başlamak istiyoruz:

 

 

NEFSİN KÖTÜLÜKLERİ YANİ GÜNAHLAR İBADETLERLE TEMİZLENİR

 

Cehennem huylu, cehennem ateşli nefsin kötülüklerini ibâdetle, iyiliklerle temizleyiniz, arıtınız.

 

® Müminler mahşerde diyecekler ki: "Ey melekler; cehennem herkesin, bütün insanların müşterek bir yolu değil mi idi? 554

 

Mesnevi’nin Farsçadan dilimize çevrilmiş en güzel tercümesi olan bu kitapta Sertarik Mesnevihan Hz. Şefik Can (1909-2005) dedemiz bu beyitle ilgili sayfanın altına şu dipnotu yazmış:

 

554 Meryem Sûresi'nin 71 ve 72. âyetlerinin meali şöyledir: "Ey insanlar! Sizden hiç biri yoktur ki cehenneme uğramayacak olsun! Yâ Muhammedi Bu uğrayış Rabbin için verilmiş bir hükümdür. Sonra mütttakî olanlara necat vereceğiz ve zâlimleri cehennemde dizleri üzerine çökmüş olduğu halde bırakacağız."

 

Medârik tefsirinde de şöyle bir hadis vardır: "Salih ve fâsık bütün insanlar cehenneme girecek, yâni oradan geçeceklerdir. Fakat İbrahim (a.s.)'a olduğu gibi cehennem ateşi müminlere serinlik ve selâmet olacaktır. Cehennem de mümine 'Ey mümin çabuk geç; senin nurun benim ateşimi söndürdü.' diyecektir."

 

© Müminlerin de kâfirlerin de oraya uğrayacakları, geçecekleri bir yolda; biz bu yolda ne duman gördük, ne de ateş..

 

® İşte burası cennet; eman yurdu, emniyet yeri. Peki o korkunç geçit, o felâket uğrak nerede kaldı?"

 

® Melekler onlara diyecekler ki: "Hani geçerken filân yerde gördüğünüz o yemyeşil bahçe var ya!

 

® Cehennem, o korkunç azap yeri, o şiddetli ceza mahalli işte orası idi. Ama size bağlık, bahçelik, ağaçlık bir yer göründü.

 

® Siz de bu cehennem huylu, ateşli fitneler ve fesatlar arayan nefis...

 

© Uğraştığınız, mücahede ettiğiniz ibâdetlerle, iyiliklerle Allah rızâsı için onun ateşini söndürdünüz.

 


© Alev alev yanan şehvet ateşiniz, takva yeşilliği, hidâyet nuru oldu.

 

® Hiddet, öfke ateşiniz; sabır ile, hoşgörü ile, yaptığınız iyiliklerle hilm hâline geldi. Bilgisizlik karanlığı da çalışmanızla bilgi oldu.

 

® Hırs ve cimrilik ateşiniz cömertliğe çevrildi. Diken gibi olan hasediniz gül bahçesine döndü.

 

® Siz, Allah rızâsı için, daha dünyada iken ateşlerinizin hepsini de birer birer söndürdünüz.

 

® Ateş gibi nefsi gül bahçesi hâline getirdiniz; oraya vefa tohumunu ektiniz.

 

® O bahçede zikir bülbülleri, teşbih bülbülleri; çimenler, yeşillikler arasında, ırmak kıyısında ötmeye koyuldular.

 

® Hakk davetçisi olan peygamberin davetine uydunuz; nefis cehennemine su döküp ateşini söndürdünüz.

 

® İşte bu yüzden cehennem size yemyeşil ve türlü nimetleri ihtiva eden bir gül bahçesi oldu."

 

® Ey oğul; iyiliğin karşılığı nedir? Lûtuftur, ihsandır, fazlasıyla sevaptır

 

 

BU DÜNYANIN KAZANCI AHİRETE NİSPETLE ÇOCUK OYUNU GİBİ KALIR

 

Bedenini beslemeye, onun ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorsun; ruhunu beslemek için de çalış!

 

® Bedeni beslemek, onun ihtiyaçlarını gidermek için bir sanat öğrendin; bir işin var, bir mesleğin var. Ruhunu beslemek için de din san'atını öğrenmeye çalış! . •

 

® San'at ve meslek yüzünden dünyada giyinmiş, kuşanmış ve zengin olmuşsun; öte tarafa, âhirete gidince ne yapacaksın?

 

® Daha ini dünyada iken bir san'at öğren ki, âhirette işine yarasın; sana ilahî mağfiret kazandırsın.

 

® Öbür dünya da, yâni âhiret âlemi de pazarlar kazançlarla dopdolu bir şehir gibidir. Sen, kazancın yalnız bu dünyada olduğunu sanma!

 

® Cenâb-ı Hakk "Bu dünyanın kazancı öbür dünyanın kazancının yanında çocuk oyunu gibi kalır?" diye buyurdu. 555

 

555 Bu beyitte Hadîd Sûresi'nin 25. âyet-i kerimesine işaret vardır.

 

 

Bu Dünya Çocukların Oyun Yerİ GİBİDİr

 

® Meselâ; bir çocuk başka bir çocuğa doğru koşar; onunla konuşuyormuş, şakalaşıyormuş gibi bir şeyler yapar.

 

® Çocuklar oyun oynarlarken dükkân yaparlar, yalancıktan alış veriş ederler, fakat kâr elde edemezler, ancak vakit geçirirler.

 

® Gece olunca yalandan dükkân açan çocuk, eve aç olarak döner. Öbür çocuklar giderler, o tek başına kalakalır.

 

® Bu dünya da o çocukların oyun yeri gibidir. Gece de ölümü göstermektedir. Ey bu yalan dünyada "Ticaret yapıyorum, helâl-haram gözetmeksizin kazanıyorum." diyen gafil! Sen de o çocuk gibi hayırlı işler, faydalı eserler ortaya koymadan; elin boş, kesen boş, kendin ise yorgun bitkin bir hâlde mezara girersin.

 

® Ey akılsız kişi! Din kazancı Allah aşkıdır; gönül cezbesidir. Onun için de kabiliyet ve istidad demek olan Hakk nuru lâzımdır.

 

® Fakat bu alçak nefs seni geçici, fâni kazanç elde etmeye çalıştırır. Ey zavallı! Ne zamana kadar geçici kazanç arkasında koşacaksın? Onu artık bırak!

 

® Eğer o alçak nefs senden yüce bir kazanç dilerse, sakın aldanma! Çünkü o isteğin arkasında o düşman nefsin bir hilesi vardır.

 

 

DÜŞÜNCELER

 

Hz. Mevlanamız, Mesnevi’nin 2. Cildinin bu bölümünde bize cehennem huylu nefsin ateşinin ibadet ve iyiliklerle söneceğini, ayrıca esas çalışmamız gerekenin ahiret olması gerektiğini, bu dünyanın ise oyun yeri olduğunu hatırlattı,  Allah ondan razı olsun.

 

Şefik Can dedemizin tercümesinden alıntılar yapmama izin veren, Rahmetli Şefik Can Hocamızın talebesi, yaşayan son Mesnevihan sevgili Hayat Nur Artıran Hanımefendiye çok teşekkür ederiz.

 

Bu yazıdan tek gayemiz Allah rızası için faydalı olmak inşallah.

Cenabı Allah Mesnevi’yi okuyup anlamayı ve uygulamayı cümlemize nasip etsin.

 

 

Celalin Penceresinden

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder